Julbord i Göteborg, Gårda
Restaurang Gårda-Canonhuset Drakegatan 8