Julbord i Stockholm, Solna
Parkliv Löfströmsvägen 8
Solna Access Sundbybergsvägen 1